"Institutul de cercetări avansate de mediu"

ICAM

DATE DE IDENTIFICARE
ALE PROIECTULUIAxă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Prioritate de investiţie 1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european
Acţiune 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Titlu proiect INSTITUTUL DE CERCETĂRI AVANSATE DE MEDIU - ICAM
Cod SMIS 106343
Contract de finanţare 1/AXA 1./1.1.1/31.05.2018
Locaţii de implementare ale proiectului Municipiul Timișoara - zona Oituz nr. 4C - Popa Șapcă
Regiunea de dezvoltare Vest
Data de începere a perioadei de implementare 01.06.2018
Data estimată de finalizare a perioadei de implementare 31.05.2021

ICAM
DATE DE IDENTIFICARE
ALE PROIECTULUIAxă prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Prioritate de investiţie 1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european
Acţiune 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Titlu proiect INSTITUTUL DE CERCETĂRI AVANSATE DE MEDIU - ICAM
Cod SMIS 106343
Contract de finanţare 1/AXA 1./1.1.1/31.05.2018
Locaţii de implementare ale proiectului Municipiul Timișoara - zona Oituz nr. 4C - Popa Șapcă
Regiunea de dezvoltare Vest
Data de începere a perioadei de implementare 01.06.2018
Data estimată de finalizare a perioadei de implementare 31.05.2021
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .