Institutul de Cercetări Avansate de Mediu
Previous
Next

ICAM

DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI

Axă prioritară1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Prioritate de investiţie1a: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european
Acţiune1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Titlu proiectINSTITUTUL DE CERCETĂRI AVANSATE DE MEDIU – ICAM
Cod SMIS106343
Contract de finanţare1/AXA 1./1.1.1/31.05.2018
Locaţii de implementare ale proiectuluiMunicipiul Timișoara – zona Oituz nr. 4C – Popa Șapcă
Regiunea de dezvoltareVest
Data de începere a perioadei de implementare01.06.2018
Data estimată de finalizare a perioadei de implementare31.05.2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .