Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasa
Scopul proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Echipa de management
Echipa de management
Derularea proiectului
Derularea proiectului
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Acasă »
ICAM
Institutul de cercetari avansate de mediu
"Institutul de cercetari avansate de mediu"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
300223 Timişoara
Timiş, Romania
Camera: 144
Tel:
Fax:
0256-592-175, 0256-592-183
E-mail: icam@e-uvt.ro
Web: www.icam.uvt.ro6.1. Sistemul IBM BlueGene/P

Sistemul IBM BlueGene/P a fost achiziţionat în cadrul Proiectului ICAM la începutul anului 2011, având o valoare de achiziţie în sumă de 4.280.669,78 lei (fără TVA).

Apelul pentru atragerea cercetătorilor, în a folosi sistemul IBM BlueGene/P, a fost iniţiat în luna mai 2011. Din luna mai 2011 şi până în luna septembrie 2014, au fost rulate pe sistemul IBM BlueGene/P un număr de 65417 simulări, adică 1635.43 de simulări pe lună sau 54,31 simulări pe zi. Pentru aceste simulări au fost utilizate echivalentul a 25.769.408 procesoare. În medie, o simulare de aplicaţie a utilizat 394 procesoare. Iar pentru întreg intervalul, într-o oră de lucru, a sistemului IBM BlueGene/P, nivelul de încărcare mediu a fost de 87,38% (raportul dintre totalitatea resurselor disponibile şi resursele consumate pentru toate simulările active, pe un interval de o oră).

Până în prezent au fost acceptate 30 de aplicaţii pentru a folosi resursele de calcul oferite de sistemul IBM BlueGene/P care provin din 5 domenii de cercetare, astfel:

● Fizică (8)
○ metode Monte-Carlo,
○ simularea dinamicii moleculare,
○ simularea creşterii cristalelor,
○ ştiinţa materialelor utilizând fotonica;
○ modele Lattice-Boltzmann pentru studiul dinamicii în fluidele complexe,
○ optimizare CFD de simulare combustie pentru minimizarea poluării;

● Matematică-informatică (16)
○ optimizare algoritmi de prelucrare imagini satelitare,
○ analiză şi optimizare de programe informatice,
○ optimizare vectori de acoperire în comunicarea paralelă,
○ optimizare solver de ecuaţii Navier-Stokes,
○ optimizare comunicare în medii heterogene;
○ planificare sarcini de calcul;

● Chimie-biologie (2)
○ simulări complexe în domeniul de studiu al proteinelor;

● Medicina (2)
○ simulări complexe de genetica în domeniul miRNA;

● Mediu (2)
○ prelucrări de imagini satelitare pentru detecţie de suprafeţe şi schimbări temporale;
○ modele numerice de prognoză meteorologică.

Cercetătorii care au folosit sistemul IBM BlueGene/P sunt afiliaţi la universităţi sau centre de cercetare din 9 ţări: din Europa (România, Franţa, Italia, Polonia, Elveţia, UK, Germania, Israel) şi America de Nord (Mexico).

La nivel de studii avansate de doctorat avem utilizatori, studenţi la doctorat, din 4 ţări: România, Elveţia, Austria şi Slovenia, cu aplicaţii din domeniile: fizică, medicină, matematică-informatică şi mediu.

Atragerea de fonduri:

La nivel de proiecte de cercetare sistemul IBM BlueGene/P a atras includerea UVT în următoarele proiecte din diferite proiecte cu finanţare europeană prin resursele semnificative de calcul disponibile, în valoare totală de 3,14 milioane euro:
● FP7-eInfra HP-SEE (www.hp-see.eu), 2010-2013, 30 mii euro
● FP7-eInfra EGI-Inspire (www.egi.eu/about/egi-inspire/ ) 2011-2014, 50 mii euro
● FP7-RegPot HOST (2012-2014) (host.hpc.uvt.ro), 2012-2014 2,2 mil. euro
● FP7-ICT SCAPE (2013-2014) (www.scape-project.eu), 140 mii euro
● FP7-EINFRA VI-SEEM (2015-2018), www.vi-seem.eu, 140 mii euro
● FP7-EINFRA SESAME-NET (2015-2017), www.sesamenet.eu, 90 mii euro
● CIP-ICT Share-PSI-2.0 (2014-2016), www.w3.org/2013/share-psi/ , 30 mii euro
● COST Action NESUS (2014-2018), www.nesus.org, 11 mii euro.
si 1 proiect românesc:
• RO-PNII-PCE AMICAS (2012-2016), http://amicas.hpc.uvt.ro, 350 mii euro.

Acestea sunt prezentate pe site-ul http://hpc.uvt.ro

Reprezentări datorate IBM BG/P:
 UVT ca membru observator al României în Consiliul PRACE 2.0;
 UVT unitate cheie în asociaţia ARCAS (utilizatori şi furnizori HPC) înfiinţată în 2011.

Noi poziţii de cercetare:

Proiectele atrase prin implicarea sistemului IBM BlueGene/P au creat la nivel de UVT un număr de 13 poziţii de lucru noi, după cum urmează:
● proiect HOST:
○ 6 cercetători post-doctorat;
○ 3 poziţii de ingineri de sistem;
● proiect SCAPE:
○ 2 poziţii de cercetători stagiari;
● proiect VI-SEEM:
○ 2 poziţii de cercetători stagiari.

În Anexa nr. 1 sunt înscrise conturile de utilizatori IBM BlueGene/P din cadrul ICAM al UVT, cuprinzând:
- 9 institute de cercetare din România, Bulgaria, Franţa, Italia, Polonia şi Slovenia;
- 15 universităţi din România, Austria, Germania Irlanda, Italia, Polonia, Elveţia, Marea Britanie, Israel şi Mexic.

Utilizarea sistemului IBM BlueGene/P din cadrul ICAM al UVT a permis realizări ştiinţifice importante ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor din UVT, precum şi ale unor cercetători din străinătate care sunt concretizate în 18 articole ştiinţifice publicate în reviste cu factor de impact ridicat, 3 capitole ale unor cărţi publicate în străinătate, precum şi 26 de lucrări prezentate în cadrul unor conferinţe ştiinţifice internaţionale, prezentate în Anexa nr. 2.

Important