Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasa
Scopul proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Echipa de management
Echipa de management
Derularea proiectului
Derularea proiectului
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Acasă »
ICAM
Institutul de cercetari avansate de mediu
"Institutul de cercetari avansate de mediu"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
300223 Timişoara
Timiş, Romania
Camera: 144
Tel:
Fax:
0256-592-175, 0256-592-183
E-mail: icam@e-uvt.ro
Web: www.icam.uvt.ro6.2. Aparatura existentă în UVT achiziţionată din alte surse decât proiectul ICAM

6.2.A. Cele 50 de aparate existente şi instalate în clădirea Laboratoarelor de Cercetări Avansate de Mediu (LCAM) sunt redate în Anexa nr. 3. Aceste aparate au fost achiziţionate prin mai multe proiecte derulate în cadrul LCAM.

Primul proiect, prin care s-a început şi s-a modernizat clădirea LCAM a fost „PLATFORMA DE FORMARE ŞI CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ „NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN”, proiect finanţat de MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI (50%, în valoare de 1.226.573 lei). Au urmat alte 11 proiecte (Anexa nr. 4) prin care s-a modernizat clădirea, s-au achiziţionat elemente de infrastructură specială (instalaţii de purificare apă, gaze chimice, nişe, hote, mobilier de laborator etc.) şi aparatură de cercetare-dezvoltare.

Totalizând 7,7 milioane lei şi aproximativ 1 milion euro, proiectele implementate în LCAM au fost realizate prin contribuţia a 14 cercetători, 7 doctoranzi şi 3 cercetători post doctorat.

În urma utilizării aparaturii din LCAM au fost elaborate şi publicate peste 30 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în Anexa nr. 5 fiind menţionate doar 20 dintre aceste articolele publicate în reviste cotate al căror factor de impact este mai mare de 0,5.

6.2.B.În Anexa nr. 6 sunt prezentate cele 10 aparate existente la începutul perioadei de implementare a Proiectului ICAM, aflate actualmente în clădirea Facultăţii de Fizică, care au fost achiziţionate prin mai multe proiecte derulate în cadrul acestei facultăţi.

Datorită acestei aparaturi a fost posibilă derularea cu succes a mai multor proiecte de cercetare ştiinţifică şi de formare a resursei umane pentru cercetare, totalizând 450.000 euro şi 2.000.000 lei, enumerate în Anexa nr. 7.

De asemenea, este de remarcat că, datorită rezultatelor obţinute, a fost posibilă participarea ca partener într-o propunere de proiect H2020-LCE-2015: Lowest Cost Silicon Photovoltaics (LOCOPV-654152-2), care a ajuns în faza a doua a evaluării.

În urma utilizării aparaturii din ICAM au fost publicate multe articole ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, fiind menţionate în Anexa nr. 7 doar 15 dintre aceste articole publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact mai mare decât 1.

Aceste articole au fost elaborate de către 22 de cercetători, din care 2 sunt din străinătate (Friedrich J. de la Institutul Fraunhofer din Germania şi Dadzis K. de la firma Solar World).

6.2.C. Aparatura aflată în UVT, la Departamentul de Geografie, achiziţionată din alte surse decât Proiectul ICAM, este redată în Anexa nr. 8.

Prin utilizarea acestei aparaturi, au fost realizate 2 granturi HURO, s-au elaborat şi publicat 2 capitole în volume internaţionale, precum şi 20 de articole ştiinţifice publicate în reviste indexate, redate în Anexa nr. 9.

La elaborarea celor 20 de articole ştiinţifice redate în Anexa nr. 9 au participat 26 de cadre didactice, cercetători şi doctoranzi din cadrul Departamentului de Geografie şi unele universităţi din străinătate.

Important