Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasa
Scopul proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Echipa de management
Echipa de management
Derularea proiectului
Derularea proiectului
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Acasă »
ICAM
Institutul de cercetari avansate de mediu
"Institutul de cercetari avansate de mediu"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
300223 Timişoara
Timiş, Romania
Camera: 144
Tel:
Fax:
0256-592-175, 0256-592-183
E-mail: icam@e-uvt.ro
Web: www.icam.uvt.roPachetul de finanţare şi indicatorii de realizat

Pachetul de finanţare a Proiectului ICAM

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei)
I(I=II+III) VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI 48.958.540
II VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI 9.358.540
III VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI 39.600.000
III.1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 31.000.000
III.2 CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI 8.600.000
III.2.1 Contribuţia în numerar 8.600.000
III.2.2 Contribuţia în natură Nu este cazul
III.2.3 Împrumut 0
A VENITURI NETE ACTUALIZATE PE PRIMII 5 ANI (în cazul proiectelor generatoare de venit) Nu este cazul

Indicatori de realizare şi de rezultat

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
Indicatori de realizare
Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului număr) 0 0
Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) 0 66 + 1 autolaborator
Echipamente CD în valoare de aproximativ 100.000 euro, sau  mai mult, achiziţionate pe proiect (număr) 3 15 (+ cele 3 iniţiale)
Total echipamente CD achiziţionate pe proiect (număr) 50 200
Suprafaţa laboratoare modernizate 0 2500 mp ± 10%
Indicatori de rezultat
Locuri de munca create în CD datorită proiectului (număr) 0 20
Locuri de munca menţinute în CD datorită proiectului (număr) 0 10
Contribuţia privată (eligibilă şi neeligibilă) a solicitantului la proiect (lei) 0 8.600.000 + 8.542.540 (TVA)
Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura (număr) 0   2


Important