Pachetul de finanțare și indicatorii de realizat

Pachetul de finanțareValoarea totală Valoarea totală eligibilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului Valoarea ne­eligibilă inclusiv TVA
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
37.504.626,34 28.466.129 24.196.209,65 85 4.269.919,35 15 0 0 9.014.497,34
Valoarea totală (lei) 1 37.504.626,34
Valoarea totală eligibilă (lei) 2 28.466.129
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT (lei) 3 24.196.209,65
(%) 4 85
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (lei) 5 4.269.919,35
(%) 6 15
Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului (lei) 7 0
(%) 8 0
Valoarea ne­eligibilă inclusiv TVA (lei) 9 9.014.497,34IndicatoriIndicator de realizare Valori aprobate / revizuite
Denumire UM
Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin Echivalent normă întreagă 20
Cercetare, inovare: Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare Echivalent normă întreagă 10
Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) - inclusiv autolaboratorul Număr laboratoare 66
Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect număr 14
Total echipamente CD achiziţionate pe proiect număr 150
Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura număr 2
Valoarea contribuției private in proiect eligibile și neeligibile lei 9.038.497,34
Suprafaţa laboratoare modernizate (+/- 10%) mp 2500
Indicatori de rezultat:
Co-publicaţii ştiinţifice public-private la 1 mil. Locuitori publicații/milion de locuitori 20Activitățile proiectuluiActivităţile proiectului
1. Construirea clădirii ICAM
1.1 Obţinere autorizaţie de construcţie
1.2 Organizarea procedurilor de achiziţii lucrări de construcţii
1.3 Amenajarea terenului
1.4 Organizare de șantier
1.5 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
1.6 Execuţie construcţii, achiziţie şi instalare utilaje tehnologice
1.7 Livrare şi montaj utilaje tehnologice
1.8 Plată comisioane, cote legale, taxe
1.9 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
1.10 Amenajări pentru protecţia mediului
1.11 Asistență tehnică
1.12 Dare în folosință
2. Achiziţia echipamentelor şi activelor necorporale CD
2.1 Organziarea procedurilor de achiziţie publică pentru echipamente CD
2.2 Livrare echipamente CD de către furnizori şi punerea lor în funcţiune
2.3 Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru software
2.4 Livrare software de către furnizori şi instalarea acestora
3. Managementul proiectului
3.1 Activitati de management de proiect
3.2 Informare si publicitate
4. Administratie
4.1 Activităţi generale şi de administraţie