Pachetul de finanțare

Valoarea totalăValoarea totală eligibilăValoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMTValoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţionalValoarea co-finanţării eligibile a BeneficiaruluiValoarea ne­eligibilă inclusiv TVA
(lei)(lei)(lei)(%)(lei)(%)(lei)(%)(lei)
123456789
37.504.626,3428.466.12924.196.209,65854.269.919,3515009.014.497,34

Indicatori

Indicator de realizareValori aprobate / revizuite
DenumireUM
Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijinEchivalent normă întreagă20
Cercetare, inovare: Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetareEchivalent normă întreagă10
Laboratoare CD nou create prin proiect (număr) – inclusiv autolaboratorulNumăr laboratoare66
Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiectnumăr14
Total echipamente CD achiziţionate pe proiectnumăr150
Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructuranumăr2
Valoarea contribuției private in proiect eligibile și neeligibilelei 9.038.497,34
Suprafaţa laboratoare modernizate (+/- 10%)mp2500
Indicatori de rezultat:
Co-publicaţii ştiinţifice public-private la 1 mil. Locuitoripublicații/milion de locuitori20

Activitățile proiectului

Activităţile proiectului
1. Construirea clădirii ICAM
1.1 Obţinere autorizaţie de construcţie
1.2 Organizarea procedurilor de achiziţii lucrări de construcţii
1.3 Amenajarea terenului
1.4 Organizare de șantier
1.5 Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
1.6 Execuţie construcţii, achiziţie şi instalare utilaje tehnologice
1.7 Livrare şi montaj utilaje tehnologice
1.8 Plată comisioane, cote legale, taxe
1.9 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
1.10 Amenajări pentru protecţia mediului
1.11 Asistență tehnică
1.12 Dare în folosință
2. Achiziţia echipamentelor şi activelor necorporale CD
2.1 Organziarea procedurilor de achiziţie publică pentru echipamente CD
2.2 Livrare echipamente CD de către furnizori şi punerea lor în funcţiune
2.3 Organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru software
2.4 Livrare software de către furnizori şi instalarea acestora
3. Managementul proiectului
3.1 Activitati de management de proiect
3.2 Informare si publicitate
4. Administratie
4.1 Activităţi generale şi de administraţie
.