Scop și obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului   Obiectivul general al proiectului este crearea unui institut de cercetări avansate de mediu, ce va fi atins în faza a doua prin finalizarea construcției acestuia și dotarea corespunzătoare, astfel încât să se asigure o infrastructură de cercetare de excelență la standarde internaționale.
Obiectivele specifice ale proiectului   • Crearea a minim 65 de laboratoare de Cercetare-Dezvoltare
   • Achiziționarea a minim 14 echipamente de CD de peste 100.000 euro (TVA inclus)
   • Achiziționarea a minim 150 echipamente de CD
   • Finalizarea investiției si crearea a minim 2500 mp de laboratoare moderne
   • Implicarea în minim două proiecte internaționale
   • Angajarea a minim 20 de cercetători noi și transferarea în ICAM a minim 10 cercetători din UVT