Scop și obicetive

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este crearea unui institut de cercetări avansate de mediu, ce va fi atins în faza a doua prin finalizarea construcției acestuia și dotarea corespunzătoare, astfel încât să se asigure o infrastructură de cercetare de excelență la standarde internaționale.

Obiectivele specifice ale proiectului

• Crearea a minim 65 de laboratoare de Cercetare-Dezvoltare
• Achiziționarea a minim 14 echipamente de CD de peste 100.000 euro (TVA inclus)
• Achiziționarea a minim 150 echipamente de CD
• Finalizarea investiției si crearea a minim 2500 mp de laboratoare moderne
• Implicarea în minim două proiecte internaționale
• Angajarea a minim 20 de cercetători noi și transferarea în ICAM a minim 10 cercetători din UVT